joomla templates top joomla templates template joomla

Wielu o tym zapomniało. Ostatnie chwile dla mikroprzedsiębiorców czy szpitali aby rozliczać się według niższych cen stawek za energię elektryczną. W poniedziałek mija termin składania oświadczeń

info: Energa włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

Ostatnie chwile na złożenie oświadczenia, które umożliwi otrzymanie niższych stawek dostawy energii elektrycznej. 
 
 
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:
 
- mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, czy szpitalami w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
 
 
- jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 
- innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 
 
jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. 
 
Aby skorzystać z tego uprawnienia, klient ma obowiązek złożyć do 29 lipca 2019 roku oświadczenie, które potwierdzi, że spełnia wymagany status odbiorcy końcowego.
 
Należy pamiętać o dacie złożenia oświadczenia decyduje data wysyłki do nas. Zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego za ostateczną datę wysyłki do nas uznany może być dzień 29 lipca 2019 roku.