joomla templates top joomla templates template joomla

Podsłuchiwanie żony, jak rozmawia z kochankiem, jest nielegalne! Zawiedziony mąż nagrał rozmowy telefonicznei wykorzystał na rozprawie rozwodowej. Małżonka zgłosiła sprawę do prokuratury!

info: Prokuratura Toruń; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie kryminalne

Podsłuchiwał rozmowy własnej żony z jej kochankiem, a podsłuchy wykorzystał w postępowaniu rozwodowym. Bez znaczenia są tu intencje, nagrywanie przebiegu rozmowy jest niedozwolone i stanowi czyn zabroniony.
 
 
Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum - Zachód w Toruniu skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Mariuszowi J. (l. 56) w związku z "posłuchiwaniem rozmów swoje żony".
 
 
W toku dochodzenia ustalono, że oskarżony, w kwietniu 2018 r., w Toruniu, w czasie procedowania przez Sąd Okręgowy w Toruniu o rozwiązanie jego małżeństwa przez rozwód, wielokrotnie nagrał telefoniczne rozmowy swojej żony z innym mężczyzną. Wykorzystał w tym celu pamięć typu flash z możliwością nagrywania. 
 
- Uzyskane w ten sposób nagrania, jako istotne dla sprawy rozwodowej przedstawił w sądzie jako dowód na rozkład pożycia małżeńskiego -
 
Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wyjaśniając, że pendrive za pierwszym razem pozostawił w  mieszkaniu zajmowanym przez żonę przypadkowo, a potem już postanowił nagrywać dalej. Jako, że spełnione zostały warunki formalne i materialne do wystąpienia z tego rodzaju postulatem procesowym prokurator wniósł o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres 1 roku próby, zobowiązanie do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 500 zł oraz obciążenie go kosztami i opłatami w sprawie. 
 
 
W kwestii zasadności wniosku wypowie się Sąd Rejonowy w Toruniu. Przy okazji tej sprawy warto przytoczyć tezy z Postanowienia Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r. (III KK 265/15, OSNKW 2016/8/54), a mianowicie:
 
1. „Utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu na podstawie art. 267 § 3 kk
 
- Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem -
 
2. Artykuł 267 § 3 kk zapewnia ochronę wypowiedzi uczestników rozmowy, jeżeli co najmniej w sposób dorozumiany nadały im poufny charakter, przy czym, bez znaczenia są tu intencje, jakie zadecydowały o takim statusie wypowiedzi. Innymi słowy, o poufnym charakterze informacji przesądza co do zasady nie tyle treść przekazu, co raczej wola osób biorących udział w spotkaniu, a więc element subiektywny; instalowanie urządzenia służącego do rejestracji obrazu lub dźwięku w celu przechwycenia informacji o przebiegu takiej rozmowy jest siłą rzeczy niedozwolone i stanowi czyn zabroniony, którego znamiona opisane są w art. 267 § 3 kk
 
3. Urządzeniem, o którym mowa w art. 267 § 3 kk, jest każde urządzenie służące do utrwalania obrazu lub dźwięku, a zatem przeznaczone do tego celu urządzenie typu analogowego lub cyfrowego...”.